Quy Hoạch

Bản đồ quy hoạch thành phố Hải Phòng

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hải Phòng cập nhật mới và tải về miễn phí bao gồm quy hoạch sử dụng đất, giao thông, đô thị, QH vùng, QH xâu dựng, phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp, du lịch ….

Thành phố Hải Phòng gồm các địa giới hành chính có 7 quận : Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Hồng Bàng, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền và 8 huyện : An Dương, An Lão, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Tải về : Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025 (16,1 MB) | Đến năm 2030 (17,7 MB)

(Cập nhật bản đồ quy hoạch năm 2021, 2022, 2023,2024,2025,2030, 2035, 2040, 2045,2050)

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH AN DƯƠNG TỚI 2030: TẢI VỀ

Giải thích ký hiệu viết tắt

Về các ký hiệu về mục đích sử dụng đất được quy định tại mục III, Phụ lục I, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định như sau: